September 22, 2022

[ad_1]

Striden om Oslo-sykehusene har rast i en årrekke.

Frontene ble ikke mindre steile da regjeringen bestemte seg for å overkjøre Oslo kommune og lokal motstand for å tvinge planene igjennom.

Planene går i korte trekk ut på følgende: Ullevål skal legges ned. Og det skal bygges nye sykehus på Gaustad og Aker.

«Alle» vil ha Aker

Stridens kjerne har vært nedleggelsen av Ullevål og dimensjonene på det nye sykehuset på Gaustad, der Rikshospitalet allerede ligger.

«Alle» vil derimot ha Aker. Den viktigste grunnen er at befolkningen i Groruddalen da vil få tilbake lokalsykehuset sitt.

Det gamle sykehuset på Aker ble lagt ned i 2011. Innbyggerne i bydelene Alna, Grorud og Stovner sokner i dag til et tidvis sprengt Ahus i Lørenskog.

Nye Rikshospitalet på Gaustad

GAUSTAD: Plan- og bygningsetaten mener fortsatt at også det nye sykehuset i tilknytning til Rikshospitalet blir for stort. Makshøyden er redusert fra 76 til 55 meter fra de opprinnelige planene.

Foto: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

For å ta brodden fra noe av kritikken, har sykehuset på Gaustad krympet underveis i planleggingen.

Aker har est ut

Aker har samtidig est ut. Det er blant annet bestemt å samle all rus og psykiatri her.

Og nå rammer kritikken også Aker med full tyngde. Oslo kommunes fremste eksperter er ikke nådige:

Det kan bli trafikkaos i Trondheimsveien.

Området blir skjemt av massive og monotone bygg.

Psykiatriske langtidspasienter må leve med støy, dårlig luft og lite uteareal.

Illustrasjon fra nye Aker sykehus inne på sykehusområdet.

MONOTONT: Lange og monotone fasader er noe av kritikken fra plan- og bygningsetaten.

Illustrasjon: Team Aker

For liten plass

Statens plan for sykehusene har i vår og sommer vært på høring.

I sin høringsuttalelse konkluderer plan- og bygningsetaten med at de ikke kan anbefale planene.

– Det er for liten plass til det store sykehuset som foreslås, skriver etaten.

Altså nøyaktig samme kritikk som har rammet Gaustad.

Harald Øvland, avdelingsdirektør plan- og bygningsetaten

KRITISK TIL AKER: Avdelingsdirektør Harald Øvland i plan- og bygningsetaten.

Foto: Ellen Stokland

Ifølge avdelingsdirektør Harald Øvland har Helse Sør-Øst presset for mye areal inn på Aker-tomten.

– De har ikke klart å lage gode byrom, hvor det er trivelig å gå eller oppholde seg.

– Det kunne blitt mye bedre hvis psykiatrien ikke legges til Aker, og bygningsmassen blir mindre massiv mot byrommene, sier han.

Uegnet for psykiatri?

Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst har bestemt at all sykehusbehandling av rus og psykiatri skal samles ved Sinsenkrysset. På Gaustad er det ikke plass.

Men det er heller ikke plass på Aker, mener plan og bygg.

– Tomten er i utgangspunktet ikke så godt egnet for langtidspasienter. Det henger sammen med støy, luftforurensning og knappe utearealer. Langtidspasienter bor jo der i praksis, påpeker Øvland.

Nye Aler sykehus sett fra lufta total

SINSENKRYSSET. Aker-tomta ligger nord for Sinsenkrysset og Ring 3 (til venstre på bildet). Trondheimsveien på tvers øverst.

Illustrasjon: Team Aker

Tillitsvalgt for psykologene ved Oslo-sykehusene, Birgit Aanderaa, sier at hun er utrolig glad plan- og bygningsetaten er så tydelig.

Birgit Aanderaa er foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus.

KRITISK TIL AKER: Foretakstillitsvalgt for psykologene ved Oslo-sykehusene, Birgit Aanderaa.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Fagfolk har lenge tatt til orde for at behandling av pasienter som sliter psykisk ikke bør skje rett ved en av landets største trafikkmaskiner.

– Våre pasienter får hverken god nok plass inne eller ute. Regjeringen bør lytte til fagetatene og fagpersonene. Dette prosjektet blir ikke bra, sier Aanderaa.

Kan ikke overse kritikken

Aker Sykehus Venner har lenge advart om at sykehuset de kjemper for å få tilbake blir for stort. De mener at staten ikke lenger kan overse kritikken.

Maren Rismyhr i Aker sykehus' venner

AKERS VENNER: Maren Rismyhr i Aker Sykehus Venner vil ha tilbake lokalsykehuset for Groruddalen, men ikke sykehuset som er foreslått.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Ikke minst på grunn av dette med psykiatrien. Det har stadig flere oppdaget, sier leder for venneforeningen og Rødt-politiker Maren Rismyhr.

– Det går ikke an å legge hele Oslos psykiatri langs Ringveien i det støy- og støvutsatte området, sier hun.

Løsningen er ifølge Rismyhr å bevare Ullevål, skrinlegge nye Gaustad, men la psykiatriske langtidspasienter bli værende på gamle Gaustad, og bygge mindre på Aker.

– Aker må nedskaleres sånn at Groruddalen får tilbake lokalsykehuset sitt. Det har det vært plass til før, og det er det plass til framover, sier Maren Rismyhr.

Krever trikk

En annen bekymring er at sykehuset får for dårlig kollektivdekning. Både plan- og bygningsetaten og Ruter mener at trikken sør for Sinsenkrysset må forlenges nordover til Aker.

– Det er nødvendig å etablere trikk for at sykehuset skal få god nok kollektivtilgjengelighet, sier Harald Øvland.

– Nå er jo dette en statlig plan, så staten kan jo vedta sykehuset uten trikk. Det som skjer da, er at det blir en dårlig trafikksituasjon.

– Kaos i Trondheimsveien?

– Kaos i Trondheimsveien, for mange som bruker bil, for lange reisetider, sier Øvland.

Trengsel

Helse Sør-Øst sin løsning er å pøse på med busser. Ruter peker på at trikken allerede i dag går nesten til sykehuset og at den åpenbare løsningen er å forlenge trikkesporene.

Ruter har allerede planer om dobbelt så mange avganger på trikken så langt den går.

Bjørn Oscar Unander, Ruter, på Jernbanetorget

KRITISK TIL AKER: Leder for plan og infrastruktur i Ruter, Bjørn Oscar Unander.

Foto: Olav Juven / NRK

Men flere busser, flere trikker og i verste fall også flere biler er det simpelthen ikke plass til i Trondheimsveien, advarer Ruter.

– Det blir problemer med fremkommelighet og trengsel på holdeplasser, sier Bjørn Oscar Unander, leder for plan og infrastruktur i selskapet.

Han minner om at det ikke bare skal bygges sykehus på Aker, men også ny storbylegevakt.

For liten tomt

At kritikken øst i byen tiltar i styrke betyr ikke at den har stilnet i vest.

Ifølge plan- og bygningsetaten er Gaustad-planene forbedret på noen punkter siden forrige runde, men det grunnleggende problemet består.

– Vi har hele tiden ment at forslaget til utbygging av sykehuset på Gaustad er for massivt.

– Eller sagt på en annen måte, at tomten er for liten, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann.

Vil ikke kommentere

Det er Helse Sør-Øst som har laget planene, Helsedepartementet som har sendt dem på høring og Kommunaldepartementet som skal vedta dem. Ingen av dem vil kommentere kritikken så lenge høringen pågår.

Bystyret avgir Oslo kommunes endelige høringsuttalelse rett over sommeren.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.