November 27, 2022

[ad_1]

Mandag ettermiddag blir det hastemøte mellom statsforvalteren i Troms og Finnmark, statsforvalteren i Nordland, Helse Nord, Fylkeslegen og Statens helsetilsyn om konsekvensene den pågående pilotstreiken har for helsetilbudet i nord.

Det bekrefter Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker til NRK.

Helseforetakene i nord har meldt at de sliter med å få nøkkelpersonell på jobb i tide som en følge av streiken.

Nordlandssykehuset er allerede i gul beredskap på grunn av en utfordrende bemanningssituasjon i forbindelse med ferieavvikling, ubesatte stillinger, et vedvarende forhøyet sykefravær og økte innleggelser grunnet covid, opplyser de.

Den pågående streiken har medført ytterligere utfordringer, og vi har av den grunn vært nødt til å ta ned noe elektiv drift, både operasjoner og poliklinikk.

Det sier Karl Brumoen Råstad, fungerende HR-sjef ved Nordlandssykehuset, til NRK.

I forbindelse med streiken har det også oppstått flere tilfeller hvor tilreisende vikarer har vanskeligheter med å komme seg til våre lokasjoner til avtalt tid.

I tillegg har flere av våre ansatte opplevd problemer med å komme seg hjem fra ferie, men dette har ikke medført at vi har måttet endre tidspunkt for ferie for andre ansatte, sier Råstad.

Regjeringen følger situasjonen

– Vi henviser alle spørsmål knyttet til vurderinger av liv og helse i forbindelse med streik til Statens helsetilsyn, som gjør denne vurderingen, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsetilsynet opplyser at de følger situasjonen tett.

– Vi følger situasjonen med tanke på helsetjenestens evne til å sikre liv og helse slik vi alltid gjør i tilknytning til lovlige arbeidskonflikter. Vi har planlagt rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet i morgen innen utgangen av arsbeidsdagen.

Det skriver Helsetilsynet til NRK.

Kan få redusert intensivkapasitet

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker sier at de ønsker å tydelig formidle konsekvensene av streiken på mandagens møte, sier hun.

– Spesielt gjelder dette tilgangen på helsepersonell som pendler til jobb i landsdelen. De er viktige brikker i vaktsystemene på sykehusene og i kommunehelsetjenesten.

Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker forteller at det blir hastemøte i Troms og Finnmark.

Foto: Tonje Hareland

Statsforvalteren er også i tett dialog med kommunene, siden det også er flere enkeltkommuner som er avhengig av fly for å få nøkkelpersonell på plass.

Ifølge Statsforvalteren har UNN gitt beskjed om at de kan bli tvunget til å redusere intensivkapasiteten som følge av pilotstreiken.

Det er alvorlig

UNN skal ha internt statusmøte om konsekvensene av streiken klokka 12, bekrefter UNNs fagsjef Haakon Lindekleiv.

– Seks intensivsykepleiere høres kanskje ikke så mye ut, men det er totalt 30 vakter. Kommer ikke de, sliter vi med å opprettholde kapasiteten på intensivavdelingen vår, sa Lindekleiv til E24 søndag.

Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge, skal i statusmøte klokken 12.00 mandag.

Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Vi synes ikke det er greit at UNN har signalisert at de må ta ned 25 prosent av sin intensivkapasitet. Det er alvorlig. Vi vil forsikre oss om at de vet dette i Oslo, og vi må forhøre oss hvordan helsetilsynet vil ta dette videre med politiske myndigheter, sier Statsforvalter Aspaker.

Nøkkelpersonell ikke på plass. Det må rokeres på ferielister. Det er jo pasientene det går ut over. Dette er ikke bra, sier hun videre.

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen Kvalvik ved Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser til E24 at SAS har satt opp en flyvning som skal ta med seks intensivsykepleiere til UNN i Tromsø mandag ettermiddag, og at flyet skal videre til Svalbard for å avløse intensivlegen som jobber der.

Fastlåst streik

Mandag morgen hadde Riksmekleren møte med SAS-ledelsen og pilotene. Dette er det første møtet siden det ble streik for en uke siden.

– Det var bare en kort statusoppdatering. Vi er der vi var for en uke siden, sier leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, til NRK.

Jan Levi Skogvang (Parat)

Leder Jan Levi Skogvang hadde mandag morgen et møte med Riksmekleren.

Foto: ksenia novikova / nrk

Han mener at ballen ligger hos SAS.

– De tror bare at vi skal komme og gi dem mer. Det er helt uaktuelt, sier Skogvang.

Riksmekleren: – Gir ikke opp

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til NRK at hensikten med mandagens møte var å se om det var mulig å få til en dialog igjen.

– Vi kan bare konstatere fra det møtet at situasjonen er fortsatt like fastlåst som det har vært siden konflikten startet, sier Ruland.

– Så er det ikke slik at vi gir opp av den grunn. Vi kommer til ha møte de kommende dagene også, uten at jeg kan si noe om mer om tidspunkt, sier han videre.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland om SAS-meklingen.

Det er tøffe tak for Riksmekler Mats Wilhelm Ruland om dagen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Riksmekleren sier at det har vært en rekke møter de siste dagene – spesielt i Sverige.

– Det er for tidlig å si om de vil bli møter i Stockholm igjen, felles for alle partene. Det er noe vi må se, men det vil bli holdt flere møter fremover. I dag var det litt av praktiske grunner at det var møte på Teams, det kan bli aktuelt med fysiske møter også fremover.

Passert smertegrensen

Riksmekleren uttalte til NRK fredag at det «er tydelig at dette er en konflikt som ikke kan pågå over lang tid». Dette på grunn av at det berører mange uskyldige tredjeparter.

– Vi er enig i det. Det er en fryktelig alvorlig konflikt og situasjon – det er vi veldig klar over. Men samtidig er det SAS som ønsker dette, og det er de som sitter på nøkkelen, sier Skogvang i SAS Norge Flygerforening.

Han mener det allerede har smertet mer enn det skal for SAS-pilotene.

– Vi har gått altfor langt, og har passert smertegrensen.

SAS-fly

SAS-streiken fortsetter med full styrke etter nye møter mandag.

Foto: Tore Ellingseter

SAS ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi ønsker ikke å kommentere på prosessen, av respekt for den. Vi gjentar at SAS gjerne ønsker å forhandle, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund, til NRK.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *