November 22, 2022

[ad_1]

Julia Filippova flyttet fra Russland til Norge under pandemien, for å være sammen med mannen sin.

Interiørdesigneren hadde lært seg nok engelsk til å holde seg flytende på det norske arbeidsmarkedet, og sendte jobbsøknad til NPG – en av Norges største event- og messeaktører.

Hun fikk positive tilbakemeldinger av han som potensielt skulle bli sjefen hennes.

NRK har sett dokumentasjon som bekrefter Filippovas historie. E-postene er basert på korrespondansen mellom henne og designsjefen i NPG, men er oversatt til norsk.

Da hun ble kalt inn til jobbintervju, var hun sjeleglad. Det er ikke lett å få jobb som interiørdesigner, og mange om beinet på de få stillingene som lyses ut, forteller hun.

– Jeg var glad! Jeg prøvde å ikke tenke på det, i tilfelle jeg ikke fikk jobben. Da ville jeg blitt skuffa, sier Filippova.

Intervjuet ble avlyst

Så kom nedturen. Jobbintervjuet skulle være i NPGs kontorer i Bygdøy allé i Oslo i mai. Så langt kom Filippova imidlertid ikke.

Rundt en time før intervjuet, tikket en ny e-post inn i innboksen hennes.

Tross at sjefen var imponert over Filippovas evner, ble intervjuet avlyst. Fordi hun er russisk.

– Jeg begynte å gråte. Jeg var i sjokk. Dette er yrket mitt, og det er utrolig viktig for meg, sier Filippova.

Interiørdesigneren med omfattende yrkeserfaring og utdannelse fra sin bransje, jobber nå på restaurant. Men helst skulle hun gjort det hun er utdannet til.

– En ting hadde vært hvis det ble avlyst fordi jeg ikke er god nok. Men det var fordi jeg er russisk. Og det kan jeg ikke forandre.

Les NPGs svar nederst i saken.

Mener det er brudd på diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon påpeker at det er forbudt å diskriminere mennesker ut ifra deres etniske eller nasjonale opprinnelse.

– Det er sjelden vi ser en arbeidsgiver som så tydelig gir uttrykk for at de ikke ønsker å ansette noen fra et spesielt land. Det er helt uakseptabelt og etter min oppfatning et klart tilfelle av diskriminering, skriver han i en e-post til NRK.

Bjørn Erik Thon direktør i Datatilsynet

Bjørn Erik Thon er likestillings- og diskrimineringsombud.

Foto: Martin Gundersen / NRK

Ombudet har fått noen få henvendelser om diskriminering av arbeidstakere med russisk bakgrunn i kjølvannet av krigen i Ukraina.

– Det er viktig å skille mellom enkeltpersoner med russisk bakgrunn, og det standpunktet folk har om hva den russiske staten gjør og den russiske statens krigføring. Man kan ikke ansvarliggjøre enkeltpersoner fra Russland for krigen. Det er veldig viktig å ikke innføre tiltak som rammer russere generelt, sier Thon.

Forsvarsadvokat Henriette Willix ved Advokatfirmaet Sulland.

Partner Henriette Willix ved Advokatfirmaet Sulland.

Foto: Advokatfirmaet Sulland

Også partner Henriette Willix i Advokatfirmaet Sulland mener Filippova har blitt diskriminert.

– Å avlyse et planlagt jobbintervju på bakgrunn av arbeidstakers etnisitet er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, så fremt ikke arbeidsgiver kan godtgjøre at vilkårene for såkalt lovlig forskjellsbehandling er oppfylt, sier Willix til NRK.

– Fremstår alvorlig

Advokaten mener disse vilkårene ikke er oppfylt i Filippovas sak:

– Dette fremstår som et alvorlig tilfelle og det er nokså utrolig at arbeidsgiver åpent tilkjennegir standpunktet sitt i en slik e-post overfor arbeidstakeren.

Filippova klagde nylig saken til Diskrimineringsnemnda. Direktør Ashan Nishantha bekrefter at den, og tre andre saker, er under behandling hos dem.

Designsjef Bendik Skilbrei sier han beklager det som har skjedd. Han har avslått å stille til intervju med NRK, men svarer på e-post.

– Avlysningen av intervjuet med Julia Filipova skjedde i en stresset situasjon, og ble kommunisert på en svært uheldig og uriktig måte. Jeg står ikke inne for diskriminering av mennesker basert på hverken nasjonalitet, etnisitet, legning eller andre individuelle faktorer, skriver han i e-posten.

Videre hevder Skilbrei at selskapet har nulltoleranse for diskriminering.

– Utvelgelse av kandidater til arbeid i NPG gjøres alltid med hovedfokus på kompetanse og faglige kvalifikasjoner, skriver han.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *