September 28, 2022

[ad_1]

– Det er rett og slett trist, sier Johnny Thanke.

I Vikanfjæra på Andenes i Nordland ligger det tre rør ned mot vannkanten.

Fjæra ligger bare noen meter fra eiendommen til Thanke og flere andre beboere. Her leker barn, her bader turister, og fra rørene renner det ufiltrert kloakk.

Johnny Thanke med caps

LEI: Johnny Thanke er lei av at kloakken renner ut i Vikanfjæra rett nedfor huset hans på Andenes.

Foto: Johnny Thanke

Dette er ikke nytt, det var sånn da jeg vokste opp for 40 år siden også. Det finnes ingen skilt i området som sier noe om at det renner kloakk rett ut i fjæra her, så mange vet nok ikke om det, sier Thanke.

– Det er nok ingen tvil om at det er helseskadelig. Vi bruker fjæra en del, men må vaske og skrubbe ungene når de kommer hjem, sier han.

Tidligere denne uken hadde det ene av rørene gått tett. Da proppen løsnet, så det slik ut:

– Det er ikke slik strøm av kloakk hele tiden, men det skjer jevnlig. Og når det skjer, lukter det kloakk i hele området, forteller Thanke.

MDG har tatt det opp flere ganger

Også Malin Abrahamsen i MDG reagerer på forholdene i den såkalte «kloakkfjæra».

– Dette er et velkjent problem som ikke blir tatt tak i. Vi har tatt det opp i kommunestyret i flere år, sier Abrahamsen.

– Selv om det ikke er snakk om store mengder kloakk, så er det problematisk av flere grunner. Det er problematisk med tanke på folkehelsa, det er ikke heldig for Andøy som turistkommune, og det er et miljøproblem.

I 2007 kom det nye regler for rensing av kloakk. NRK kunne for noen år siden avsløre at mange norske kommuner likevel fortsetter å synde når det gjelder rensing av kloakk:

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var over halvparten av befolkningen tilknyttet anlegg der rensekravene ikke er oppfylt i 2020. 6 prosent av norske avløpsnett har ikke rensing i det hele tatt.

Kommunen: Burde ikke være sånn

Andøy kommune lovet, i en Facebook-oppdatering, faktisk å gjøre noe med problemene i 2019. Men dritten renner fortsatt fritt nesten tre år senere.

Facebook-post fra Andøy kommune

– Jeg er jo enig i at dette er et problem. Kommunen anerkjenner at det ikke burde være sånn i 2022. Men dette er en av flere gordiske knuter som Andøy kommune må løse, sier rådmann Andreas Jordell.

Jordell forteller at kommunens hovedplan for vann og avløp er forsinket, men at noe arbeid likevel er gjennomført.

Kommunen har gjort en omfattende jobb på vestsiden av Andøy, hvor forholdene er blitt bedre.

Men på østsiden, hvor Vikanfjæra ligger, har det ikke skjedd stort.

Ifølge rådmannen blir det komplisert å løse utfordringene her.

– Problemet er at utløpsledningene er for korte, slik at utløpet blir liggende åpent ved fjære. Kombinasjonen av korte løp og stor forskjell mellom flo og fjære, er det vanskelige i denne saken.

Man ønsker helst at avløp skal avsluttes to meter under laveste lavvann, forteller Jordell.

– Men det er nesten umulig å få til på denne siden av Andenes. Det er utfordrende geotekniske forhold og dyp sand som gjør at lengre rør synker ned i sanden. Det er også mye strøm i havet, som gjør at lengre rør raskt fylles med tang og stein, eller i verste fall blir ødelagt.

Han mener det å sende kloakken på havet uansett er å foretrekke i grisgrendte strøk – som Andøya.

Havet er nemlig en god resipient, forteller Jordell.

– Å etablere komplette renseanlegg er svært komplisert og svært kostnadskrevende.

– Vanskelig å skissere en løsning

Når og hvordan problemet i Vikanfjæra skal løses, tør ikke rådmannen si noe om nå.

– Det er vanskelig å skissere en løsning. Det som er sikkert er at dette blir relativt komplisert.

– Men dere lovte å løse dette allerede i 2019?

Det Facebook-posten egentlig handlet om var at det skulle etableres en hovedplan for vann og avløp. I forlengelse av det jobbes det med å utbedre avløp rundt hele Andøy. Men noen umiddelbar stopp på problemene i Vikanbukta er ikke realistisk.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.